The Northern Lights 2019

Søker
Tromsø turnforening
Troms
Samarbeidspartner
Idrettskole DUSSH 12, Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
54
Russiske
19
Norske
31
Ungdom
43 (norske og russiske)

­­

Lage en konkurransehelg og en liten treningssamling for alle gymnastene i Nord, hvor våre gymnaster får inspirasjon og god konkurranseerfaring i et internasjonalt miljø. Vi inviterer trenere fra Murmansk og jobber sammen for å heve kompetansen hos den enkelte gymnast i treningstidene før og etter konkurransen.