Norsk-russisk ski-camp for ungdom - Reistadløpet 2020

Applicant
Reistadløpet AS
Troms
Partner
Arkhangelsk kommune
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
47
Russiske
26
Norske
21
Ungdom
40 (norske og russiske)

­­

Reistadløpet gjennomførte i april 2019 et vellykket norsk-russisk skiprosjekt med ungdom fra Målselv kommunes vennskapskommune Leshukonsk. I august 2019 presenterte vi erfaringene fra dette skiprosjektet på vennskapskonferansen "Samarbeid for en sterkere Barentsregion" som fant sted i Tromsø og Midt-Troms. Dette ble særdeles godt mottatt i vennskapsnettverket, og vi har i ettertid konkludert med at en videreutvikling av dette må anlegges som et fellesprosjekt for flere kommuner i Arkhangelsk, og det med Reistadløpet Visma Ski Classics som inkubator.Mulighetene for å skape en ekstra god ramme for et slikt prosjekt ligger i samlokasjonen mellom Reistadløpet, Bardufosstun Toppidrettssenter og Idrettslinja ved Bardufoss Videregående Skole. Etterhvert håper vi å kunne bruke dette prosjektet også som et "gjenvisitt"-prosjekt hvor norske ungdommer kan reise til Arkhangelsk for en ski-camp.