Norsk-russisk historiefortelling - filmturné i Murmansk fylke 2020

Applicant
Tundra Film
Troms
Partner
TV21
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
166 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
11
Russiske
9
Norske
2

­­

Prosjektet er en filmvisningsturné i Murmansk fylke 1. – 9. februar 2020, der samtale med publikum står sentralt. Gjennom visninger av dokumentarfilmen Alt hva fedrene har kjempet - om norsk-sovjetisk partisanvirksomhet i Finnmark under 2. verdenskrig - og publikumsmøter med filmskaper, filmens norske hovedperson og to russiske medvirkende, hvorav en historiker, er målet å formidle dagsaktuell, men fortsatt underkommunisert norsk-russisk grensehistorie, nordområdehistorie og utveksle tanker rundt dagens norsk-russiske naboskap i nord. Tematikken er særlig aktuell i forbindelse med 75 års-jubileene for den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober 1944 og avslutningen av 2. verdenskrig i 1945.