Kirsten Sand-kurs 2019; Sommerskole for strykere 40 år Nord-Norge og Arkhangelsk

Applicant
Tromsø Kulturskole
Troms
Partner
Arkhangelsk Music School No. 1 of Barents region
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
85
Russiske
25
Norske
60
Ungdom
79 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen og øke deltagelsen fra ungdommer i Arkhangelsk spesielt for å styrke miljøet og kunnskapen for stryke miljøet og kontakt mellom ungdommer med samme interesser.

­­

Vi håper å kunne invitere 25 deltagere fra samarbeidsskolen i Arkhangelsk til 3 ulike orkesterkurs. Kurset gjennomføres i Tromsø i perioden 8. til 13. august 2019 og feire 40 års jubileum. Kurset avsluttes med stor konsert i Kulturhuset i Tromsø. Instruktører fra NOSO Arktisk Filharmoni, UiT og Kulturskolen i Tromsø, samt Oslo og Arkhangelsk.