Kildin- og markasamisk språkutveksling gjennom musikk

Søker
Várdobáiki samisk senter
Troms
Samarbeidspartner
Samisk senter i Lovozero
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
36
Russiske
16
Norske
20
Ungdom
4 (norske og russiske)

­­

Sanggruppen Várdobiegga og sanggruppe i Lujávri/Lovozero ønsker utveksling av kommunikasjon på kildinsamisk og nordsamisk.

­­

Gjennom prosjektet skal begge språkene synliggjøres og høres. Markesamer lærer å presentere seg og fortelle litt om seg selv på kildinsamisk språk og gjennom felles sangtekster. Kildinsamer lærer å presentere seg og fortelle litt om seg selv på nordsamisk/markasamisk og gjennom felles sangtekster. I løpet av prosjektet gjennomføres 1- 2 felles konserter på ca. 1 time hver gang der kildinsamisk og nordsamisk/markasamisk praktiseres og høres.