“HELLO BARENTS” aktualitetsprogram på norsk, engelsk og russisk

Søker
Jitse Buitink
Nordland
Samarbeidspartner
Power Hit Radio
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
29 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
6
Russiske
3
Norske
3

­­

Etablere samarbeid mellom Radio Nord Norge og Power Hit Radio/Bolsjoi Radio i Murmansk om to ukentlige samsendinger i hele det nordnorske/ nordvestrussiske området.