Gruben barnekor - Wind of change 2019

Applicant
Gruben barnekor
Nordland
Partner
Petrozavodsk musikk- og korskole
Karelia
Barentssekretariatets støtte
240 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
95
Russiske
50
Norske
45
Ungdom
85 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å la ungdommer fra Petrozavodsk og Mo i Rana bli kjent med hverandre gjennom felles kulturaktivitet og opplevelser. Gruben barnekor skal besøke Petrozavodsk Musikk- og korskole. Reisen skal foregå i juni 2019. I Petrozavodsk skal vi synge, spille og ha opptredener i lag.

­­

Gruben barnekor er invitert til Petrozavodsk 23.juni-1. juli 2019. Gruben barnekor har siden høsten 2013 hatt kontakt med vårt vennskapskor i Petrozavodsk. Under deres opphold i Mo i Rana i 2013, 2015 og 2017 hadde vi flere seminarer og konserter. Samarbeidet med Petrozavodsk musikk- og korskole er noe vi ønsker å ta vare på. Det er berikende på mange måter, blant annet ved kunnskap om andres musikk og kultur.