Forprosjekt norsk-russisk Kinofestival

Applicant
Gruppa Krovy Sørensen
Finnmark
Partner
Aleksandr Bob Borisov
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
45 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
12
Russiske
6
Norske
6

­­

Gruppa Krovy i Kirkenes har sammen med Aleksandr Bob Borisov og gruppa Janghle i Murmansk planer om å kjøre dobbelkonserter i Murmansk og Kirkenes i forbindelse med fødselsdagen til Viktor Tsoy 22-23 juni 2019.

­­

Viktor Tsoy og hans rockegruppe Kino har legendestatus i Russland. Dette er blitt fanget opp i Kirkenes, og dette var bakgrunnen for at Kino-tributebandet "Gruppa Krovy" oppstod høsten 2013. Bandet har spilt med ulike besetninger på konserter og events de siste årene. Dette er et forprosjekt med tanke på å arrangere en årlig Viktor Tsoy - Kino festival i Russland-Norge. I dag er det i Russland en tradisjon at på fødsels og dødsdagen for Viktor Tsoy holdes det konserter for å minne han. Siden det allerede er innarbeidet rutiner for dette i Russland ønsker Gruppa Krovy i Kirkenes å se om det er mulighet for et samarbeid og om mulig lage en festival.