Etablering av B2B treffpunkt for norske og russiske sjømat-aktører

Søker
Tromsø Consulting Group AS
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk Consulting Group
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
148 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
30
Russiske
15
Norske
15

­­

MCG og TCG vil legge til rette for etablering av et B2B treffpunkt der 15 russiske selskaper innenfor fangst og fiskeforedling kan møte 15 norske selskaper innenfor skipsbygging, levering av skipsutstyr, konsulenttjenester innenfor maritim sektor, utstyr til fiskeforedling, konsulenttjenester relatert til foredling mv.