Entrepreneurship and Innovation in the Barents Region

Applicant
Nord Universitet
Nordland
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
330 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
355
Russiske
51
Norske
130
Ungdom
130 (norske og russiske)

­­

Nordområdesenter samler gjennom workshopen Entrepreneurship and Innovation in the Barents Region fremtidige ledere fra akademia, næringslivet og forvaltning fra Barentsregionen til en sidesesjon under konferansen High North Dialogue 2020 som foregår i uke 16.-20.mars 2020 i Bodø. Workshopen Entrepreneurship and Innovation in the Barents Region tar plass på torsdag den 19.mars på Nord Universitet i Bodø. Formålet var å skape dialog mellom unge norske og russiske Barents ledere, og å utvikle og formidle kunnskap om sesjonenes temaer som var perspektiver til aktuelle mulighetene og utfordringer av økonomisk vekst og entreprenørskap i nordområdene.