Eco-enlightenment of youth

Søker
Natur og Ungdom
Troms
Samarbeidspartner
OOO Kompot
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
134 000 NOK
Satsingsområde
Miljø
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
210
Russiske
173
Norske
20
Ungdom
168 (norske og russiske)

­­

Natur og Ungdom driver gjensidig erfaringsutveksling med ungdommer i russiske miljøbevegelse. I år deltar de på hverandres sommerleire og flere større arrangementer.

­­

Natur og Ungdom har samarbeidet med partnere i Russland i tyve år. Nå har de tre organisasjonene et samarbeid om en rekke aktiviteter, dette prosjektet innebærer fire av dem. Partene har forberedt prosjektet både gjennom et fysisk strategimøte i Murmansk sist november og digitalt over Skype og e-post.