Cultural Exchange and Indigenous Lifestyle in the North 2020

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
The Nenets secondary boarding school
Nenets
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
24
Russiske
12
Norske
12
Ungdom
20 (norske og russiske)

­­

Samarbeidet mellom våre tre skoler er basert på språk- og kulturutveksling mellom nye elever fra år til år. Vi har to gjensidige besøk mellom norske, russiske, nenetsiske og komi-ungdommer. Tolv deltagere fra Pasvik folkehøgskole og tolv fra samarbeidsskolene i Narjan-Mar møtes for å lære hverandres kulturer å kjenne gjennom presentasjoner, felles aktiviteter og workshops, og alle får kjennskap til urfolks situasjon i vår region. Et hovedmål i dette prosjektet er også å konsolidere samarbeidet (som startet opp i 2017-2018) mellom skolene for å få til et varig prosjekt, og på sikt utvikle nye samarbeidsområder.