Barentsplus høstsemesteret 2019

Søker
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk Arctic State University
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
99
Russiske
40
Norske
59
Ungdom
57 (norske og russiske)

­­

Barentsplus er et nettverk av høyere utdanningsinstitusjoner i den norskrussiske Barentsregionen som samarbeider om student- og lærerutveksling på tvers av grensen.

­­

Barentsplus høstsemesteret 2019 vil gi norske og russiske universiteter i Barentsregionen mulighet til å sende sine studenter, faglig og administrativt ansatte på utveksling til andre universiteter som er medlemmer i nettverket.