Barents Winter Games 2020

Applicant
Barents Sportskomité
Nordland
Partner
Barents Sports Committee Russia
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
1 700 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
1554
Russiske
371
Norske
371
Ungdom
1250 (norske og russiske)

­­

Søknaden gjelder for det åttende året i en langsiktig satsing på Barents Games og folk-folk samarbeidet innen idretten. Etter syv vellykkede arrangementer i hhv. Luleå 2013 (prøveår), Tromsø 2014, Oulu 2015, Murmansk 2016, Bodø 2017, Luleå 2018 og Murmansk 2019 må vi si at vi er på rett vei og har lyktes så langt i prosjektet. Barents Games er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Russland, Sverige og Finland, hvor idrett og kulturell utveksling for ungdommer i Barentsregionen står i sentrum. Vi ønsker å fortsette å bygge varemerket Barents Games, heve status på deltakelse, skape en stødig plattform og utvikle idrettssamarbeidet videre på tvers av landegrensene.