Barents urfolkskongress og konferanse 2019

Applicant
Barentssekretariatet
Finnmark
Partner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
395 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
100
Russiske
25
Norske
25

­­

Arbeidsgruppe for urfolk i Barentsregionen (WGIP) planlegger å arrangere Barents urfolkskongress, med påfølgende internasjonal konferanse, i mai 2019.

­­

Barents urfolkskongress med påfølgende fagkonferanse er den fjerde i sitt slag og har tidligere blitt avholdt i Kirkenes under Barents Spektakel-festivalen i 2010 og 2012, og i Tromsø i 2015 under samisk uke. Denne gangen har imidlertid WGIP besluttet å legge arrangementene til Sverige da de har formannskapet, og de ønsker å arrangere en urfolkssummit etter kongressen og konferansen.