Barents Summer Games 2019

Applicant
Barents Sportskomité
Nordland
Partner
Barents Sports Committee Russia
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
1 200 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
1034
Russiske
236
Norske
266
Ungdom
374 (norske og russiske)

­­

Prosjektet startet i 2013 og handlet om å skape et "mini-OL" for de fire landene i Barenstsregionen.

­­

Barents Games arrangeres som Barents Winter Games annet hvert år, og Barents Summer Games annet hvert år. Arrangementene går på rundgang mellom de fire landene. I 2013 hadde vi et "prøve" Barents Games i Luleå, i 2014 var det Winter Games i Tromsø, i 2015 var det Summer Games i Oulu, i 2016 var Winter Games i Murmansk, i 2017 Summer Games i Bodø og i 2018 var det Winter Games i Luleå. Nå er det Russland som står for tur og skal for første gang arrangere Barents Summer Games 30. august - 1. september. 14 idretter inviteres til å delta. Det konkurreres både i lagidrett og i individuell idrett.