Barents Sound Design film-music workshop NUFF 2019

Applicant
Filmveksthuset Tvibit
Troms
Partner
InFilm & Creative Spirits
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
11
Russiske
5
Norske
6
Ungdom
8 (norske og russiske)

­­

Nordisk Ung Filmfestival (NUFF) og InFilm/Creative Spirit Arkhangelsk skal arrangere en filmmusikworkshop i Tromsø i perioden 21.-30. juni 2019. 4 unge musiker fra Arkhangelsk og 4 fra Tromsø skal møtes for å lage/produsere filmmusikk og lyddesign under NUFF filmworkshopene til ulike kortfilmer under veiledningen av to workshopledere. Målet med prosjektet er kompetanseheving og utvikling av samarbeid mellom russiske og norske unge musikere.

­­

Barents Sound Design (BSD) er et prosjekt som samler 8 unge musikere fra Arkhangelsk og Tromsø som skal lage/produsere filmmusikk og lyddesign under NUFF filmworkshopene til ulike kortfilmer under veiledningen av to workshopledere. Prosjektet er en del av NUFF 2019 i samarbeid med Filmveksthuset TVIBIT, Kompetansesenter for Rock i Nord-Norge (KOFOR) og InFilm/Creative Spirit Production Arkhangelsk. Nordisk Ung Filmfestival (NUFF) er en internasjonal filmfestival inkludert workshoper og seminarer som arrangeres årlig i Tromsø for og med ungdom i alderen 26 år og yngre. Under NUFF’s filmworkshoper samles unge filmskapere fra hele verden for å lage 4 kortfilmer. Disse deltakerne blir delt inn i 4 grupper som er under ledelse av 4 profesjonelle filmskapere. Kortfilmene skal lages fra idé til ferdig produkt i løpet av 6 dager.