Barents Library 2.0

Søker
Finnmark fylkesbibliotek
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk Regional Scientific Library
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
85
Russiske
35
Norske
50

­­

Finnmark fylkesbibliotek, Murmansk vitenskapelige fylkesbibliotek og Murmansk regionale barne- og ungdomsbibliotek skal i samarbeid arrangere bibliotekkonferansen Barents Library 2.0 med påfølgende workshop i uke 11 2019. Konferansen er et interregionalt bibliotekprosjekt for ny kompetanse og springer ut av «Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune 2017- 2019». Barnets Library 2.0 er inspirert av tidligere Barents Library Conference og kommer som et resultat av en rivende utvikling på bibliotekfronten. Prosjektet skal resultere i en konferanse med deltakere fra hele Finnmark og Murmansk. Videre skal barne- og ungdomsbibliotekarene ha en workshop hvor målet er å utvikle et felles prosjekt for bibliotektjenester til barn.