Barents Bird Festival 2019

Søker
Scene Finnmark
Finnmark
Samarbeidspartner
Committee on Culture and the Arts
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
57
Russiske
31
Norske
6
Ungdom
7 (norske og russiske)

­­

Norske, Svenske, Franske og Finske partnere organiserer sammen med kulturinstitusjoner i Murmansk den årlige kulturfestivalen Barents Bird som har som formål å fremme kulturutveksling og samarbeid i Barentsregionen. Alle aktører opptrer sammen i en rekke prosjekter innenfor sjangrene musikk, kunst, akademia og litteratur.

­­