Årsmøte Barents Press International 2019

Søker
Barents Press Norge
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
550 000 NOK
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
120
Russiske
35
Norske
45
Ungdom
50 (norske og russiske)

Barents Press International er årets viktigste møteplass for journalister og redaktører i Barentsregionen. I 2019 er det Barents Press Norge som er arrangør, og møtet holdes i Tromsø fra 2. til 5. mai. Her samles et sted mellom 120 og 150 journalister fra Barents-regionen til seminar, debatt, diskusjon og erfaringsutveksling.­­

­­