Arktisk Tre Nettverk (Arctic Wood NetWork, AWNW)

Applicant
Midt-Troms Museum
Troms
Partner
Malye Korely Friluftsmuseum
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
95
Russiske
38
Norske
13

­­

Målet med prosjektet "Arctic Wood NetWORK" (AWNW) er å utvikle relasjoner mellom museer og øke entreprenørkompetanse i museer og små og mellomstore tre håndverksbedrifter. Basert på intervjuer med håndverkere og prosjektevalueringsprosessen, vil en verktøykasse bli produsert som vil hjelpe andre museer i Norden og Russland til å jobbe mer strategisk og effektivt med lokale håndverkere. AWNW kan også ta en permanent form som et nettverk for museer med fokus på tradisjonelle håndverk og håndverkere. Samarbeid gir museer muligheter til å utnytte hverandres ressurser, og dermed utvide sin kompetanse og løse utfordringer. Håndverkeres situasjon er ofte preget av: - mangel på innovasjon og nye design, - lite fokus på en bærekraftig verdikjede, - mangel på kunnskap om entreprenørskap, - museer som ikke tilbyr arenaer for håndverksentreprenører, - festivaler med håndverkssalg blir bare fremmet lokalt, - lite samarbeid for å oppnå salg til turister i et helårsperspektiv.