Arctic Safety Bridge: Disaster Management and Preparedness Across Borders - Phase I/2019

Applicant
High North Center for Business, Universitetet i Nordland
Nordland
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
140
Russiske
80
Norske
30
Ungdom
55 (norske og russiske)

­­

Hovedformålet med prosjektet er å forsterke kompetanse innenfor beredskap, søk og redning feltet i Barentsregionen, samt å utvikle motstandsdyktighet av lokale arktiske samfunn imot klimaendringer i risikoutsatte grenseområder i BEAR.

­­