Ambassador in Barentssport Cooperation

Søker
Barents Sportskomité
Nordland
Samarbeidspartner
Barents Sports Committee Russia
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
68 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
20
Russiske
5
Norske
5
Ungdom
8 (norske og russiske)

Navnet på tiltaket er ABC som betyr Ambassador Barentssport Cooperation. Dette er en "camp" for ungdom fra Russland, Norge, Sverige og Finland. Ungdommene skal lære om Barentssamarbeidet og senere være ambassadører for samarbeidet i sine respektive land samt ha en sentral rolle i gjennomføringen av Barents Summer Games 2019 i Murmansk. Vi ønsker å knytte nær kontakt med Barentssekretariatet i gjennomføringen.

­­