4H-moya på tvoja

Søker
4H Troms
Troms
Samarbeidspartner
Apatity 4H
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
180 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
100
Russiske
24
Norske
76
Ungdom
86 (norske og russiske)

­­

St.Hans-helga arrangerer 4H Nordland en 4H-leir i Bodø med deltakere fra 4H i Nordland, Troms, Finnmark og Apatity 4H.

­­

Jektefart, kystkultur og pomorhandel er tema for denne leiren, som sammenfaller med åpninga av det nasjonale Jektefartsmuseet i Bodø, der 4H-erne samen med masse andre aktører, skal bidra med workshops og aktiviteter. Søndag viser vi våre russiske gjester litt nordnorsk natur med en fottur opp på Junkerfjellet, og de får se Saltstraumen på sitt sterkeste. Leiren avsluttes med ei nord norsk St. Hans-feiring.