Young Entrepreneurs of the Barents Region and Growth in the Arctic from the perspectives of Economics and Law

Søker
Nordområdesenteret ved Nord universitet
Nordland
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
310 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Nordområdesenteret vil gjennom to seminarer samle fremtidige ledere fra Barentsregionen til to sidesesjoner under High North Dialogue. Formålet er å skape dialog, utvikle og formidle kunnskap om sesjonenes temaer.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
43
Utenlandske
28
Norske
14
Ungdom
27 (norske og russiske)