Vennskapsfotball Arkhangelsk - gjenbesøk

Søker
Varden FK
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Football Federation
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
230 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Formålet med prosjektet er å samarbeide med russiske fotballag og utveksle kunnskap og erfaringer når det gjelder trening av unge fotballspillere i 13-14 års alder. I tillegg vil en treningsamling virke svært motiverende på de unge utøverne som blir en del av prosjektet. Vi tror også at fotballturneringen vil være kontaktskapende og bidra til folk-til-folksamarbeidet i nord. Turneringen vil finne sted 10. - 16. juni 2018.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
48
Utenlandske
24
Norske
24
Ungdom
40 (norske og utenlandske)