Ung kultur på "Norsk-Russisk vår" i Arkhangelsk

Søker
UKM Arctic
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Regional Music College
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

UKM Arctic har de siste årene lagt et musikkseminar for ungdom i tilknytning til Norsk-Russisk vår i Arkhangelsk. Dette har resultert i fine konserter i samarbeid med Arkhangelsk Musikk College. Disse seminarene har vi laget slik at de ender opp med konserter i tilknytning til arrangementet til det honorære konsulatet "Norsk Russisk vår". UKM-Arctic ønsker å følge opp dette i mai 2018, basert på en henvendelse og ønske fra Det Norske honorær konsulat i Arkhangelsk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
18
Russiske
9
Norske
9
Ungdom
12 (norske og russiske)