Treningsleir for Arkhangelsk og Bodø Tennisklubb 2018

Søker
Bodø Tennisklubb
Nordland
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Tennisklubb
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Bodø Tennisklubb skal arrangere treningsleir i tidsrommet 6. - 12. august 2018 for trenere og utøvere fra Bodø og Arkhangelsk. Leiren vil bestå av 5 dager trening og 2 dager turnering. Målet er å utveksle erfaringer og kompetanse på tvers av regionene med tanke på å få i gang et samarbeidsprosjekt som kan vare i flere år.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
42
Utenlandske
22
Norske
20
Ungdom
30 (norske og utenlandske)