Taibola Pomorkulturprosjekt Vardø - Arkhangelsk

Søker
Norsk Pomorakademi
Finnmark
Samarbeidspartner
Creative Assosiation "Taibola Arcitects"
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
95 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med prosjektet er å styrke og utvikle de historiske og kulturelle relasjonene mellom folk i Vardø og folk i Arkhangelsk, på ulike nivåer. I tillegg skal man bygge fysiske historiske merker både i Vardø og i Arkhangelsk som understreker så vel den historiske som den fremtidige relasjonen mellom de samme folk. Dette skal skje Pomorfestivalen 2018, 25. - 29. juni. Dette faller inn under vennskapsbyavtalen mellom Vardø og Arkhangelsk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
117
Russiske
45
Norske
72
Ungdom
52 (norske og russiske)