Språkkurs 2018

Søker
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Skole 31
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
132 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
35
Russiske
20
Norske
10

­­

Målet er å arrangere et språkkurs på folkehøgskolen i månedskiftet juni/juli. Vi ønsker at russere og nordmenn skal møtes i Pasvik for å lære om hverandres språk og kultur. Et slikt kurs vil bidra til å forsterke det mellommenneskelige samarbeidet i nord.