Språk, utdanning og kulturkjenning

Søker
Bjørnevatn skole
Finnmark
Samarbeidspartner
Norsk-russisk skole i Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
66 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
31
Russiske
16
Norske
16
Ungdom
26 (norske og russiske)

­­

Elever fra 10. trinn ved Bjørnevatn skole skal reise til Murmansk for å besøke Norsk- Russisk VGS. Gjennomføringen av prosjektet planlegges i februar 2019. Målet med prosjektet er å styrke interesse hos norske elever for å lære det russiske språket, øke kjennskap til grenseområdet og nabobyer og vise en unik utvekslingmulighet.