Sound of Silence - tverrfaglig utveksling til Petrozavodsk

Søker
Mari Bø
Troms
Samarbeidspartner
Karelian college of culture and arts
Karelia
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
65
Russiske
60
Norske
5

­­

Formålet med prosjektet er en utveksling mellom samtidskunstnere i Nord-Norge og Nord-Russland som arbeider i frilansmiljøet. Utøverne bak prosjektet «Sound of Silence» er invitert til festivalen «Lift. Karelia. Young Theatre», som avholdes i Petrozavodsk 15. - 22. september 2018, for å holde en workshop i dans og en workshop i musikkteknologi, samt for å spille forestilling. Målet med utvekslingen er å etablere kontakter mellom de norske og de russiske fagmiljøene innenfor dans og elektronisk musikk. Prosjektet "Sound of Silence" har en ny tilnærming til bruk av teknologi, og utvekslingen tar sikte på å skape en bredere plattform der disse fagmiljøene kan møtes og utveksle erfaringer fra arbeidslivet i de respektive landene.