Sommerpiano-samling med kreative aktiviteter

Søker
Rana Pianoforening
Nordland
Samarbeidspartner
Petrozavodsk Musikkskole nr.1
Karelia
Barentssekretariatets støtte
79 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
39
Russiske
7
Norske
32
Ungdom
25 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å få til et møte mellom norske og russiske unge pianister med voksne organisatorer og instruktører i Mo i Rana 13. - 17.august 2018, for å gjennomføre samling hvor de spiller, leker, kommuniserer og opptrer sammen. Den russiske gruppen består av seks unge pianister, samt to instruktører. De russiske og norske pianistene vil blant annet spille konserter for eldre og opptre og fortelle om prosjektet.