Skolesamarbeid Pasvik fhs- Skole 31- 2019 Del 2

Søker
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Skole 31
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Russiske
20
Norske
20
Ungdom
38 (norske og russiske)

­­

Formålet er å konsolidere og forsterke samarbeidet mellom Skole 31 i Murmansk og Pasvik folkehøgskole. Vi ønsker å bygge videre på vårt gode samarbeid gjennom å skape et nettverk mellom norsk og russisk ungdom, fra Skole 31 og fra Pasvik fhs, med gjensidige besøk i hverandres land. Dette prosjektet er en oppfølging av samarbeidsprosjektet med Skole 31 vi har høsten 2018.