Samspill over en grense

Søker
Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps
Troms
Samarbeidspartner
Nordflåtens Militære Musikkorps
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
218 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
85
Russiske
40
Norske
45

Tromsø Orkesterforeningens Janitsjar (heretter TOF) ønsker å reise til Murmansk for å ha en hovedkonsert med tilhørende øvelser og andre musikalske arrangementer sammen med Nordflåtens Millitære Musikkorps. Dette vil foregå i perioden 27. september til 1. oktober 2018. Hovedkonserten vil finne sted den 29. september i Murmansk fylkes Filharmoni. Prosjektets tittel er "Samspill over en grense". Ca. 45 deltakere fra Nord-Norge og 40 fra Russland møtes for å øve og fremføre både Russisk og Norsk musikk. Prosjektets mål er å utveksle kultur mellom norske og russiske musikere og danne grunnlaget for fremtidig samarbeid mellom korpsene.­­