Russisk- Norsk friluftsskole

Søker
Polarsirkelen friluftsråd
Nordland
Samarbeidspartner
Karelske republikanske senter for friluftsarbeid med barn og ungdom
Karelia
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK
Satsingsområde
Miljø
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
31
Russiske
24
Norske
7
Ungdom
25 (norske og russiske)

­­

Da vi hadde besøk i sommer av den Russiske gruppen, ble vi godt kjent og fikk en invitasjon om å komme til deres leir sommeren 2018. Vi så at det ble knyttet tette vennskapsbånd, og de lærte mye av hverandres kultur og frilufts kunnskaper.