Reindriftsungdom erfaringkompetanse og kultur utveksling

Søker
Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji
Finnmark
Samarbeidspartner
Association of World Reindeer Herders
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Formålet med prosjektet er kompetanse oppbygging, erfarings utvesksling , kultur utveksling , folk til folk samarbeid for reindriftsungdom fra alle reindriftsområder.22.3 - 27.3 Salekhard i Yamal og 31.3- 10.4 i Chersky i Yakutia.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
6
Russiske
2
Norske
4
Ungdom
6 (norske og russiske)