The power of diversity in Murmansk

Søker
Pikene på broen
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Bird Festival
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
258 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
76
Russiske
28
Norske
15
Ungdom
45 (norske og russiske)

­­

PB er med i et EU prosjekt, med tyske PAN.OPTIKUM som lead partner. Navnet er The Power of Diversity: et tverrfaglig prosjekt med hovedvekt på scenekunst, med ungdommer fra 8 EU land + Russland. Russland er med på grunn av PB`s grenseoverskridende kultursamarbeide i nord.

Hovedmålet er å bygge gode relasjoner mellom ungdom i Europa.Det har vært workshops med unge der samarbeidspartnerne holder til, i 2015-2017. Sluttresultatet turnerer til de samme stedene (17-18), med opp til tre deltakerne fra hver sted. Vår rolle er å være produsent, tilrettelegger og arrangør når prosjektet kommer til vårt område.