Pomor kystfiskekonferanse Norge - Russland

Søker
Vardø Pomorforening
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Oblast
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
121 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Prosjektet skal bidra til overføring av kunnskap til russiske naboer om hvordan befolkningen i små og store kystsamfunn i Finnmark på grunnlag av bærekraftig forvaltning av fiskeressursene trygger bosetning og sikrer bolysten. Dette er kunnskap som har overføringsverdi til pomorlandsbyene rundt Kvitsjøen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
46
Utenlandske
15
Norske
30
Ungdom
10 (norske og utenlandske)