Pomor Food Event - Forstudie

Søker
Varangermeny AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Restaurant Anrov
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
48 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Varangermeny AS arrangerer hver 2. år Varanger matfestival i Vardø under Pomordagene. Siden dette er norsk russiske markedsdager har festivalen planer om å invitere inn russiske kokker for å gi festivalen ett innhold med pomorkultur og tradisjoner. Å bruk mat som brobygger er i den forbindelse nytt både for Pomorfestivalen og Varanger matfestival.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
6
Russiske
3
Norske
3