Polardans 2018

Søker
Tromsø Kulturskole
Troms
Samarbeidspartner
The Choreographic Ensemble Druzhba
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Kulturskolen arrangere sommerskolen for unge dansere fra 13 år oppover. Vi er det eneste sommerskole i scenisk dans i Nord-Norge som har fokus på vennskap, erfaringsutveksling og økte danse ferdigheter som utvikle et større Norsk Russisk samarbeid.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
90
Utenlandske
20
Norske
70
Ungdom
78 (norske og russiske)