Oppstartleir på kryss av land og grenser

Søker
Kirkenes svømmeklubb
Finnmark
Samarbeidspartner
Zapoljarnyj Sportsskole
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
35 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
56
Russiske
15
Norske
41
Ungdom
43 (norske og russiske)

­­

Kirkenes svømmeklubb arrangerer oppstartleir i tidsrommet 1. - 10. august 2018. I løpet av leiren skal over 40 deltakere fra Norge og fra sportsskolene i Zapolyarny og Nikel i Russland møtes for å utveksle treningserfaring og bli bedre kjent med hverandre.