Nordnorsk deltagelse på Barents Bioenergetic Youth Conference

Søker
Nordisk Eurasia Forening
Finnmark
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
178 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

I dette forprosjekt skal Nordisk Eurasia Forening rekruttere nordnorsk deltagelse og planlegge en ungdomskonferanse som foreningen er med på å arrangere i Arkhangelsk oblast sommeren 2019 under tittelen Barents Bio Energetic Youth Conference, der minst 30 deltagere fra Norge, Sverige og Russland skal møtes for å bruke grenseoverskridende nettverk og kompetanse for å foreslå løsninger på lokale og regionale miljøutfordringer.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
60
Russiske
20
Norske
20
Ungdom
30 (norske og russiske)