Minnevind - Wind of memory

Søker
Norsk-russisk vennskapsforening
Finnmark
Samarbeidspartner
Gymnasium nr. 3
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
94 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Norsk-russisk vennskapsforening i Berlevåg får besøk av en gruppe skoleelever og lærere fra Arkhangelsk. Her skal de blant annet besøke stedet hvor det var en tysk fangeleir for sovjetiske soldater. Der skal de sammen med norske elever ta bilder og filme, samt samle kunnskap om historien bak fangeleiren. De skal intervjue øyenvitner og lage tegninger. Det blir også holdt foredrag av historikere.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Russiske
15
Norske
25
Ungdom
25 (norske og russiske)