Korsommerskole

Søker
Gruben barnekor
Nordland
Samarbeidspartner
Petrozavodsk musikk- og korskole nr 1
Karelia
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
50
Russiske
15
Norske
35
Ungdom
40 (norske og russiske)

­­

Gruben barnekor skal arrangere Korsommerskole i Gruben kirke i perioden 11. - 20. august 2018. Her vil 50 deltakere fra Gruben barnekor og korgruppe fra Petrozavodsk samles under ledelse av Olga Timoshkina. Gjennom masterclasser og konserter sammen ønsker vi dele kunnskap og videreukvikle vårt gode samarbeid.