Kirsten Sand-kurs 2018; Sommerskole for stryke og symfoniorkester i Nord-Norge og Arkhangelsk

Søker
Tromsø Kulturskole
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Music School No. 1 of Barents region
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen og øke deltagelsen fra ungdommer i Arkhangelsk spesielt for å styrke miljøet og kunnskapen for stryke og symfoniorkester miljøet. Vi håper å kunne invitere 25 deltagere fra samarbeidsskolen i Arkhangelsk til 3 ulike orkesterkurs. Kurset gjennomføres i Tromsø i perioden 10. til 15. august 2018 og avsluttes med stor konsert i Kulturhuset i Tromsø. Instruktører fra NOSO, UiT og Kulturskolen i Tromsø, samt Oslo og Arkhangelsk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
81
Utenlandske
29
Norske
52
Ungdom
75 (norske og utenlandske)