Intensivkurs MASU og UiT del 2

Søker
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk Arctic State University
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
138 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
26
Russiske
13
Norske
13

­­

Formålet med prosjektet er å gjennomføre del 2 av Intensivkurset, hvor del 1 ble fullført ved UiT Alta uke 11, 2018. Ved fortsatt å øke den faglige forståelsen av hvordan sosialt arbeid med barn og unge utøves innenfor 2 av landene i Barentsregionen. Gjennom erfaringsutveksling og det å se fagområdet fra ulike perspektiver, økes kompetansen og forståelsen innenfor fagfeltet.