Hav, mearra, mope

Søker
Koret Nattmål
Troms
Samarbeidspartner
Belomorye
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
39
Russiske
20
Norske
19

­­

Koret Nattmål skal 20-23. september 2018 besøke Murmansk, der vi skal ha felles øvinger sammen med ensemblet Belomorye, og der vi mot slutten av besøket skal ha en felles konsert sammen. Sammen med oss fra Norge deltar også Untak fra Nesseby/Tana. Tema for konserten er Havet, og vi vil ha et reportoar som består av sanger på norsk, russisk og samisk. Repertoaret av sanger vil gjenspeile hva havet betyr for folk langs kysten i nord, både i Norge og Russland. Repertoaret vil også gjenspeile fellestrekkene i livene til folk som bor ved Barentshavet.