Et samisk møte i Vesterålen. Samarbeid Røde Kors Sortland-Monchegorsk

Søker
Sortland kommune, Kulturfabrikken KF
Nordland
Samarbeidspartner
Monchegorsk kommune
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
135 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
36
Russiske
16
Norske
20

­­

1 - Sameprosjektet - Møte mellom de samiske miljøene i Sortland og Monchegorsk for erfaringsutveksling og fremtidig samarbeid.

2 - Røde Korsprosjektet - Møte mellom Røde Kors-miljøene i Monchegorsk og Sortland for erfaringsutveksling og framtidig samarbeid. Disse to prosjektene er et ledd i utviklingen av samarbeidet mellom Monchegorsk og Sortland. Prosjektet gjennomføres i Sortland i september 2018.