Erfaringsutveksling: bruk av en aktivitet/konkurranse som ledd i bevaring av truede, nasjonale hesteraser i Nord-Vest-Russland og Troms

Søker
Lynghestlandet
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk vitenskapelige forskningsinstitutt for jordbruk
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
84 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Representanter fra lyngshestmiljøet i Troms, sammen med genetikkfaglig kompetanse på NMBU er invitert til Mezen juni 2018. Der skal vi være med på en internasjonal hestekonferanse, med fokus på bevaring av små nasjonale hesteraser. I tilknytning til konferansen arrangeres det en konkurranse som har fått navnet Mezenka/TREC.

I Norge er det under utvikling en aktivitet/sport for de nasjonale hesterasene, kalt Skeid, som også har tatt utgangspunkt i TREC. Besøket i Mezen vil være verdifull erfaringsutveksling for begge land og en videreføring av tidligere besøk i Arkhangelsk og Troms.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
5
Utenlandske
2
Norske
3